Intergratie duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging waarde verliest als gevolg van een duurzaamheidsgebeurtenis of -omstandigheid. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste van grondstoffen. Dergelijke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan schaarste van grondstoffen ertoe leiden dat bepaalde bedrijven minder gaan produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen.

We beoordelen de potentiële impact van duurzaamheidsrisico's voor alle beleggingen op dezelfde manier als andere risico's. Al deze risico's leiden tot de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde rendement niet wordt behaald. Als we hoge duurzaamheidsrisico's signaleren in een potentiële of huidige belegging, kunnen we besluiten om bij onevenredige duurzaamheidsrisico’s hierin niet te beleggen, of maatregelen te nemen om de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico's te verminderen of te mitigeren.

Geen rekening houden met nadelige effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren

We houden geen rekening met nadelige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Momenteel is er beperkte openbare informatie beschikbaar over de belangrijkste nadelige gevolgen van onze beleggingen. De informatie is alleen opvraagbaar via dataproviders en zelfs die providers hebben niet voldoende informatie beschikbaar om alle negatieve effecten van onze beleggingsbeslissingen te kunnen overwegen. Om deze reden houden we op dit moment geen rekening met de negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Als in de toekomst de beschikbaarheid van deze informatie verbetert, zullen we onze beslissing hierover heroverwegen.

Memorandum aanvragen

Vraag het informatiepakket aan en ontvang het binnen 5 minuten in uw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Participeren

Dank u wel voor uw besluit om te participeren, laat uw gegevens achter en een medewerker neemt contact met u op.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.